Xem 360 Bán Shop Mega Grand World dãy Phố Tây, PT.TV-164 - Căn góc Đông Nam nhìn sông Venice